Anti spam beleid

De Stottercoach verstuurt gratis tips en trucs via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast kan het De Stottercoach eigen producten aanbieden.

De Stottercoach heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel, wij zullen je niet spammen.

Wat is spam?
Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

De Stottercoach zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.