Privacy beleid

De Stottercoach heeft de privacy van al haar gebruikers in een hoog vaandel staan. De Stottercoach en Frank Loomans dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, in vertrouwen wordt behandeld.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

  • Wij zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • Wij ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Hieronder leest u welke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden.

Persoonsgegevens
Als u een aanmelding doet of om informatie vraagt, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw aanvraag uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Verder kunnen we u informeren over de ontwikkeling van ons bedrijf, nieuwe producten, uitgebreide diensten op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven via een link in de Nieuwsbrief of een mail sturen aan: info@destottercoach.nl

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Persoonsgegevens (zoals bv adresgegevens) kunnen verwerkt worden door bedrijven waarmee De Stottercoach een verwerkersovereenkomst heeft. U moet hierbij denken aan het accountantskantoor dat de facturen van De Stottercoach verwerkt in de administratie of het bedrijf dat de hosting van de website beheert en de webdesigner.

Dossiervorming door Frank Loomans
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende coach en EFT-therapeut, een dossier aanlegt. Hiertoe ben ik verplicht vanuit de beroepsvereniging AAMET International en NOBCO. Uw dossier bevat aantekeningen over onze consulten, uw mentale en emotionele welzijn, uw gezondheidstoestand en andere gegevens die u met mij hebt gedeeld.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende coach/ EFT-therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

De Stottercoach heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

De Stottercoach verkoopt uw gegevens niet

De Stottercoach verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stelt deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of aanmelding. De Stottercoach en partijen met wie we samenwerken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren middels de verwerkersovereenkomst.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@destottercoach.nl